Waarom een website maken?

Deze website moet een soort krant worden die verslag uitbrengt over het reilen en zeilen op de Volkstuinen van Gent-Assels. Maar dan een beetje anders. Deze site wordt een soort krant die we zelf schrijven. Hier zijn geen professionele reporters aan de slag die  verslag moeten uitbrengen van iets dat ze gezien hebben. We doen het zelf, van binnenuit en dat maakt ons mondig. We zijn ook niet op zoek naar de grote spectaculaire verhalen. Deze site wil een eerlijk beeld geven van alle soorten werk en ontspanning op onze Volkstuinen  Dus ook en vooral van onze gewone bedrijvigheid van alledag.De Gazette van d’ Assels

De Volkstuinen van Gent-Assels

is een Vereniging Zonder Winstoogmerk

Maatschappelijke zetel: Halfweg 2 te 9000-GENT

Ondernemingsnummer: 407.765.333

Bankrelatie: BE37-6712-5380-5928

Mail naar: volkstuinen.assels@gmail.com

We kennen het probleem waarschijnlijk allemaal wel. Uw buur denkt dat u het weet en U denkt dat uw buur het weet en als slot weet geen van beiden het. Met dit, periodiek, krantje willen we een aanzet maken om de leden van de Volkstuinen Gent-Assels beter te informeren en een kans te geven om aan alle evenementen die ingericht worden deel te nemen. De keuze om actief deel te nemen laten we aan uzelf over. In elk krantje trachten we ook om allerhande nuttige info te publiceren. We wensen u alvast veel leesplezier en tot op d’ Assels!

      

Deze site werd reeds                      maal bezocht.Aantal bezoekers momenteel online

Klik op de kaart hierboven voor een Google-map.